โปรแกรมจัดเก็บเอกสารออนไลน์ - ราคาถูก+ใช้ได้จริง
 

สินค้าและบริการ

DocSYS
โปรแกรมจัดเก็บเอกสารออนไลน์

DocSYS เป็นผู้ช่วยในการจัดเก็บเอกสารของคุณหรือขององค์กรคุณให้มีระบบระเบียบมากขึ้น สามารถใช้ได้ทั้งหน่วยงานราชการ, เอกชน และบุคคลทั่วไป โปรแกรมทำงานในระบบ Web Base นั่นหมายถึงผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องเดียว โดยติดตั้งได้ทั้งบนระบบ Windows และ Linux ก็สามารถแบ่งปันให้เครื่องอื่นๆ ในองค์กรใช้งานได้ทั้งในแบบ LAN และ อินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ:
 • เมื่อชำระเงินแล้ว ทางเว็บจะไม่มีการคืนเงินให้ในทุกกรณี
 • ต้องชำระเงินก่อนถึงจะได้ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์
 • โปรแกรมรันได้บน PHP 5 เท่านั้น
 • โปรแกรม xampp ที่รันบน windows อาจจะรันได้บางเครื่อง ถ้าเครื่องไหนรันไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ เพราะ service ชนกัน
ดาวน์โหลดคู่มือ DocSYS
สอบถามคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ เนื่องจากโปรแกรมพัฒนาอยู่สม่ำเสมอ คุณสมบัติบางอย่างอาจจะยังไม่ปรากฏบนคู่มือ

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม DocSYS

 • สร้างตู้จัดเก็บเอกสารได้ไม่จำกัดตู้ และสร้างตู้ย่อยในแต่ละตู้ได้มากกว่า 10 ชั้น
 • แนบไฟล์เอกสารได้ไม่จำกัดจำนวนไฟล์เอกสาร
 • สามารถแบ่งปันเอกสารได้ทั้งในระดับแผนก และระดับบุคคล
 • สามารถป้องการการเข้าถึงแฟ้มเอกสารได้ในระดับบุคคล
 • สามารถกำหนดค่าให้มองเห็นเอกสารได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องแบ่งปัน หรือกำหนดตามสิทธิ์การแบ่งปัน
 • สามารถกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานได้ตามต้องการ
 • แสดงจำนวนเอกสารให้เห็นทั้งในตู้หลัก และตู้ย่อย
 • กำหนดระยะเวลาการแสดงเอกสารได้
 • หน้าจอใช้งานง่าย, ออกแบบให้รองรับทั้งหน้าจอปกติ และ Tablet
 • และคุณสมบัติอื่นๆ

VDO แนะนำการใช้งาน

01. เข้าสู่ระบบ

02. กำหนดค่าพื้นฐานที่จำเป็น

03. การสร้างตู้เก็บเอกสาร

04. สร้างแฟ้มจัดเก็บเอกสาร

05. ค้นหาแฟ้มเอกสาร

06. MOD แก้ไขข้อความหน้าจอโปรแกรม

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ ​Linux
 • PHP 5.3 - 5.4 และฐานข้อมูล MySql 5.5.8 (มีโปรแกรม xampp ให้ซึ่งเป็น php และ mysql เวอร์ชันดังกล่าว)
 • รองรับ Browsers IE10, IE11, Firefox, Safari, Chrome

ราคาโปรแกรม

ราคา 5,300 บาท

 • ไฟล์ชุดติดตั้งโปรแกรม DocSYS +
 • ไฟล์คู่มือการติดตั้ง + คู่มือการใช้งาน
หมายเหตุ:
 • ลูกค้าต้องเก็บและจำอีเมลล์ที่สั่งซื้อเอาไว้ให้ดี เพราะจะใช้เป็นตัวกลางในการยืนยันการสั่งซื้อและตอบคำถามให้บริการต่างๆ
 • กรณีอีเมลล์ที่เคยใช้สั่งซื้อ ภายหลังต้องการเปลี่ยน (เช่น คนที่เคยสั่งซื้อลาออก) ต้องแจ้งกับทาง goodlythink โดยหากเป็นบริษัทหรือหน่วยงานราชาการต้องให้ผู้มีอำนาจเซ็นต์รับรองขอเปลี่ยนอีเมลล์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนส่งมาที่อีเมลล์ goodlythink@gmail.com หากเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมระบุเหตุผลในการขอเปลี่ยนอีเมลล์
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมของ goodlythink.com สามารถนำโปรแกรมไปแก้ไขดัดแปลง, พัฒนาเพิ่มเติมใดๆ ก็ได้ ตามใจตามความต้องการ เว็บ goodlythink.com อนุญาติให้กระทำได้เต็มที่ไม่ผิดกฏหมาย แต่ลูกค้าไม่มีสิทธิ์นำโปรแกรมไปขายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางเว็บ goodlythink.com (อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้พัฒนา software ในไทย)
ข้อกำหนดเรื่องลิขสิทธิ์: เนื่องจากทางผู้พัฒนาต้องการให้เกิดสังคมอันดีงามในการเขียนโปรแกรม จึงไม่ได้ทำการปิดบังโค้ดโปรแกรม ดังนั้นผู้ที่ซื้อโปรแกรสามารถแก้ไขโค้ดโปรแกรมและปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อใช้ส่วนตัวหรือในองค์กร ได้อย่างอิสระ เว้นแต่
 • ห้ามนำไปขายต่อโดยติดตั้งเกินจำนวนที่ได้สั่งซื้อ เช่น สั่งซื้อโปรแกรมจองห้องประชุม 1 โปรแกรม (1 License) แต่นำไปขายต่อให้กับหน่วยงานอื่นเพื่อติดตั้งมากกว่า 1 จุด หรือ 1 Server
 • 1 โปรแกรมสั่งซื้อ (1 License) สามารถติดตั้งได้ 1 Server หรือ 1 เครื่อง แต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งในกรณีที่เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมเสียหาย หรือต้องการย้ายโปรแกรมไปเครื่องอื่น
สามารถติดตั้งที่เครื่องตัวเอง หรือเครื่องทดสอบเพื่อทดสอบโปรแกรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเครื่อง

© 2015 | GoodlyThink.com

0.013838052749634